2%

Môžete rozhodnúť o tom, či 2%, resp. 3% z Vašej dane zostanú v štátnom rozpočte, alebo pomôžu telesne postihnutým

Ak Vás zaujíma životná situácia vozíčkarov, pozývame Vás pomáhať spoločne s nami

2%, resp. 3% z dane nepredstavujú pre Vás žiaden výdaj navyše

Priority našej pomoci

  • prispievame na zakúpenie zdravotných pomôcok, ktoré zdravotníctvo neprepláca – antidekubitné pomôcky, vozíky a iné)
  • organizujeme aktivity v našom centre – vzdelávanie, rehabilitácia, kurzy (zdravá výživa, PC, angličtina, výtvarný, šitia,…)
  • charitatívna pomoc
  • zlepšenie kvality života ťažko telesne postihnutých
  • formou sociálneho poradenstva
  • návštevnou službou osamelých a ležiacich
  • špeciálnou rehabilitáciou v Adeli centre v Piešťanoch, ktorú štát nehradí

Vaše 2% (3%) z dane nám umožnia i v ďalšom roku pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú. Uvítame, ak o možnosti poukázať 2 % (3%) dane v prospech Samaritánu dáte vedieť aj ľuďom okolo Vás – priateľom, kolegom, majiteľom firiem, podnikateľom, či známym.

Ďakujeme!

Samaritán je občianske združenie, registrované na prijatie 2% v Notárskom centrálnom registri pod spisovou značkou NCRpo 5448/2016.
Kontakt:
SAMARITÁN,
Novoveská 32,
841 07 Bratislava

Tel.: 02/64 53 60 45, 0908 103 554
E–mail:samaritan@samaritani.sk
http://www.samaritani.sk

Ako na to…

ak ste firma môžete poukázať

2% z dane, ak firma v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31.3.2017) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejno-prospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi). V Daňovom priznaní, v časti IV. označí, že poukazuje 2% z dane.

1% z dane, ak firma v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31.3.2017) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejno-prospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi). V Daňovom priznaní, v časti IV. označí, že poukazuje 1% z dane.

Údaje na poukázanie 1%, príp.2% pre SAMARITÁN vyplňte nasledovne:

IČO:17312981
Obchodné meno: SAMARITÁN
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Novoveská 32, 841 07  Bratislava

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno, sídlo a právna forma) prijímateľovi, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Vyplnené daňové priznanie treba doručiť príslušnému daňovému úradu do 31. 3. 2017 a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 

ak ste zamestnanec

–  do 15. februára 2017 (najneskôr však do 30.4.2017) požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a uhradíte prípadné nedoplatky, zamestnávateľ Vám vyplní Potvrdenie o zaplatení dane.

Môžete poukázať buď

2% z dane – ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3% z dane – ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky min.40 hodín, organizácia Vám vydá Potvrdenie, že ste pre ňu v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Pred vyplnením tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si prečítajte Poučenie na jeho vyplnenie.

Vyplnené obidve tlačivá doručte do 30. 4. 2017 daňovému úradu podľa Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Naša organizácia svojim dobrovoľníkom vystaví potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – kontaktujte nás.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, adresa, nie však poukázaná suma) prijímateľovi, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

 

ak ste SZČO

môžete poukázať buď

2% z dane – ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3% z dane – ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky min.40 hodín, organizácia Vám vydá Potvrdenie, že ste pre ňu v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%, príp. 3% z dane

Údaje na poukázanie 2%, príp. 3% pre SAMARITÁN vyplňte nasledovne:

IČO: 17312981             (IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava)
Obchodné meno: SAMARITÁN
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Novoveská 32, 841 07  Bratislava

Vyplnené tlačivo daňového priznania treba podať príslušnému daňovému úradu do 31. 3. 2017. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, ktoré našim dobrovoľníkom vystavíme – kontaktujte nás.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, adresa, nie však poukázaná suma) prijímateľovi, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.