Rok dobrovoľníctva

Február
 • V tento deň vyhlasuje Sv. Otec Ján Pavol II. posolstvo. Pri tejto významnej príležitosti bola dňa 11. februára 2000 o 15,30 h. slávnostná sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých v SOUŽ Trenčín - Zlatovce.
 • VII. Ples radosti pre Samaritánov používajúcich k putovaniu svetom barličky, paličky, vozíčky i svoje nožičky, aj všetkých, ktorí s nami sympatizujú a sú ochotní otvoriť svoje srdce iným uskutočnil sa tradičný Ples radosti v SOUŽ v Trenčíne - Zlatovciach, Školská 66. Podmienka zábavy: do tanca pozvať toho, kto si netrúfa.
Marec
 • Regionálne stretnutie v Nitre, B. Bystrici, Bratislave, Košice
Apríl
 • Turistický výstup na hrad Pajštún
 • 30. 4. - 17. výročie úmrtia P. A. Šaturu SJ, zakladateľa nášho spoločenstva.
  Pri tejto príležitosti bude v jezuitskom kostole o 16,30 h. sv.omša.
 • Duch. obnova - Bratislava, Košice, Nitra, B. Bystrica, Dolný Kubín
Máj
 • Víkendový pobyt na horách
 • Duch. obnova - Košice, B. Bystrica, Dolný Kubín
Jún
 • Duch. obnova - Košice, B. Bystrica, Dolný Kubín
 • Individuálny kurz pre vozíčkarov na PC
Júl
 • 1. 7. - X. Pešia púť vozíčkarov do Marianky.
  Trasa : Bratislava - Dev. Nová Ves - Záhorská Bystrica - Marianka
  Na púť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pozývame telesne postihnutých,
  najmä vozíčkarov i všetkých priateľov ochotných slúžiť. Poputujeme v sobotu 1. júla
  z Bratislavy - Dev. N. Vsi zo Samaritánu (Novoveská 32).
  Program:
  6,30 h. - odchod
  9,00 h. - Záhorská Bystrica (pri kostole) - odpočinok
  9,30 h. - Večeradlo s P. Máriou
  11,15 h. - slávnostná svätá omša, celebrovaná o. biskupom Dominikom Tóthom         zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 14,45 h. - ruženec k Božiemu milosrdenstvu, adorácia, vešpery
 • 1. - 8. 7. - Športom proti droge - SOUŽ Trenčín
 • 17. - 22. 7. Duchovné cvičenia - vedie o. Marián Gáborík
 • Individuálny kurz pre vozíčkarov na PC
August
 • 31.8. - 3.9. Seminár pre asistentov - Podmanín
September
 • 15. - 16. 9. - IV. Pešia púť Bratislava - Šaštín (nocľah v Malackách zabezpečený)
 • Duch.obnova - B. Bystrica, Košice, Dolný Kubín
Október
 • Duch.obnova - B. Bystrica, Košice, Dolný Kubín
 • Individuálny kurz pre vozíčkarov na PC
November
 • Duch.obnova - B. Bystrica, Košice, Dolný Kubín, Nitra
December
 • 1. - 3. 12. Začiatok cirkevného roku 2001 - duch. obnova v Trenčíne
 • Duch. obnova - B. Bystrica
 • 28. 12. - 2.1. 2001 - SILVESTER v SOUŽ Trenčín