Január
 • 26.januára - Deň modlitieb
Február
 • 8 - 10. februára - Svetový deň chorých
 • 8. februára - 9. Ples radosti
 • 23. februára - Deň modlitieb
Marec
 • 23. marca - Deň modlitieb
Apríl
 • 6. apríla - DO Bratislava, téma: Božie Milosrdenstvo
 • 27. apríla - Deň modlitieb
 • 30. apríla - 19. výročie úmrtia p. Alojza Šaturu, S.J., zakladateľa nášho spoločenstva.
                      Pri tejto príležitosti bude o 16.00 h. v Bratislave sv. omša a po nej stretnutie.
Máj
 • 1. mája - Marianka, vychádzka na pútne miesto
                  DO Vištuk, téma: Orientácia spoločenstva
Jún
 • 6.júna - Klub rodín s telesne postihnutým členom
 • 15. júna - 12. pešia púť vozíčkarov do Marianky, táborák na Sandbergu
 • 29. júna - Deň modlitieb
Júl
 • 13. - 21. júla - Duchovné cvičenia, Spiš
>August
 • Integrácia telesne postihnutej mládeže - Leto na chate


 • Na vozíčkoch za poznaním Česka


September
Október
 • Klub rodín s telesne postihnutým členom


 • Školenie animátorov


 • 26. októbra - Deň modlitieb
November
 • 22. - 24. novembra - Duchovná obnova Trenčín
December
 • 7. decembra - Deň modlitieb
 • 31. decembra - Silvester 2002
Počas roku - Kurzy PC, paličkovanie

Mesačné stretnutia v Banskej Bystrici, Košiciach, Dolný Kubín a Bratislave
Individuálne návštevy - najdôležitejší a základný prvok našej organizácie