Január
 • 11. januára - Deň modlitieb
Február
 • 14 - 16. februára - Svetový deň chorých
 • 14. februára - 10. Ples radosti
 • 22. februára - Deň modlitieb
Marec
 • 22. marca - Deň modlitieb
Apríl
 • 26. apríla - Duchovná obnova, Bratislava, téma: Božie Milosrdenstvo
 • 30. apríla - 20. výročie úmrtia p. Alojza Šaturu, S.J., zakladateľa nášho spoločenstva.
  Pri tejto príležitosti bude o 16.00 h. v Bratislave sv. omša a po nej stretnutie.
Máj
 • 1. mája - Marianka, vychádzka na pútne miesto
 • 7 - 11. mája - duchovné cvičenia v Bratislave pre vozíčkarov,
  ťažko telesne postihnutých a ich zdravých asistentov
 • 17. mája - Duchovná obnova, Vištuk, téma: Orientácia spoločenstva
 • 31. mája - Deň modlitieb
Jún
 • 14. júna - Klub rodín s telesne postihnutým členom
 • 28. júna - 13. pešia púť vozíčkarov do Marianky, táborák na Sandbergu
Júl
 • Výmenný pobyt v Belgicku
 • 19. júl - Deň modlitieb
 • Na vozíčkoch za poznaním Česka
>August
 • 3 - 5. augusta - Duchovné cvičenia, Habovka


 • 6 - 10. augusta - Leto na chate


September
 • 14. septembra - Pešia púť vozíčkárov: Malacky - Šaštín


 • 27. septembra - Deň modlitieb
Október
 • Klub rodín s telesne postihnutým členom


 • Školenie animátorov


 • 25. októbra - Deň modlitieb
November
 • 21. - 23. novembra - Duchovná obnova Trenčín
December
 • 13. decembra - Deň modlitieb
 • 28 - 2. januára - Silvester 2003
Počas roka - Kurzy PC, paličkovanie

Mesačné stretnutia v Banskej Bystrici, Košiciach, Dolný Kubín a Bratislave
Individuálne návštevy - najdôležitejší a základný prvok našej organizácie