Január

 • 1. január – Novoročné stretnutie, Bratislava
 •  2. -  3. január – Výtvarné dielne - artprotisy, Bratislava

Február

 • 13. – 15. február – XI. Ples radosti, Trenčín - Zlatovce

Apríl

 • 30. apríl - 21. výročie úmrtia p. Alojza Šaturu, S.J., zakladateľa nášho spoločenstva, sv. omša v kaplnke u jezuitov, Bratislava

Máj

 • 1. máj - Marianka, pobyt v prírode
 • 12. - 16. máj - duchovné cvičenia v Trenčíne - Zlatovciach

Jún

 • 19. jún – pešia púť do Marianky

Júl

 •  9. - 18. júl – rekondičný pobyt pri mori, Chorvátsko

September

 • 3. september – Výtvarné dielne - artprotisy, Bratislava
 • 4. – 5. september – seminár
 • 11. september – Výtvarné dielne - artprotisy, Bratislava
 • 10. – 24.september – 1. kurz šitia
 • 25. september – štúdium sv. Písma

Október

 •  8. – 10.október – štúdium sv. Písma
 •  15. – 29. október – 2. kurz šitia
 • 26. – 28. október - seminár

December

 • 29. december – 2. január 2005 – povianočné stretnutie
 •  30. december – seminár, Bratislava

Mesačné regionálne stretnutia v Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave
Individuálne návštevy - najdôležitejší a základný prvok našej organizácie