Január

 • 1. január – Novoročné stretnutie

 • 10. - 13. január – Výtvarné dielne - artprotisy, Bratislava

 • 22. január – Nad Sv.písmom

 • 28. – 30. január – XII. Ples radosti, Trenčín - Zlatovce


Február

 •  5. – 6. február – Nad Sv.písmom

Marec

 •  25. – 27. marec – duchovné stretnutie Bratislava

 •  28. marec – Nad Sv. písmom

Apríl

 •   9. apríl – duchovné stretnutie, Piešťany

 •  27. apríl – duchovné stretnutie u jezuitov, Bratislava

 • 30. apríl - 22. výročie úmrtia p. Alojza Šaturu, S.J., zakladateľa nášho spoločenstva, duchovné stretnutie, sv. omša


Máj

 • 1. máj – duchovné stretnutie Lúčnica n.Žitavou

 • 14. – 15. máj – duchovné stretnutie Bratislava

 •  21. – 22. máj – duchovné stretnutie Fiľakovo

 •  26. máj – duchovné stretnutie Prešov


Jún

 • 3. jún – duchovné stretnutie Bratislava

 • 4. jún – pešia púť do Marianky

 • Výtvarné dielne - artprotisy, Bratislava

 •  18. jún – Nad Sv.písmom

Júl

 •  rekondičný pobyt pri mori

 •  duchovné cvičenia Trenčín

August

 •  Na bicykloch a tricykloch do Rakúska

 •  duchovná obnova

September

 • Výtvarné dielne - artprotisy, Bratislava

 • 10. september – Nad Sv.písmom

 • Kurz šitia


Október

 • 16.október – Nad Sv.písmom

 • Výtvarné dielne - artprotisy, Bratislava

 • 22. – 23. október - seminár


November


 •  duchovná obnova


December

 •  Stretnutie osamelých pri Štedrovečernom stole Bratislava

 • 29. december – 2. január 2006 – povianočné stretnutie

 • 30. december – duchovná obnova Bratislava

Individuálne návštevy chorých a ťažko telesne postihnutých sú najdôležitejším a základným prvkom našej organizácie.