Apríl

·         30. apríla – Spomienková svätá omša na P. Alojza Šaturu

(16,30 v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave)