Február

·         13. februára – 16. ples radosti

(15,30 v SOU železničnom, Školská ul. 66,  Trenčíne)