Vstúpte prosím

Spolocenstvo laikov na pomoc telesne postihnutým

Naše logo

"Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť,
bol som smädný a dali ste mi piť,
prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma,
bol som nahý a priodeli ste ma,
bol som chorý a navštívili ste ma,
bol som vo väzení a prišli ste za mnou.

Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili."

Mt 25, 35-36.40        


Nové  Rozhodnite či 2, resp. 3% z Vašej dane…

Vstúpte prosím


© Spolocenstvo Samaritán, Novoveská 32, 841 07 Bratislava,
tel.: 02 / 64 53 60 45, 0905 465 137
E-mail: samaritan@samaritani.sk