Oblasť Trnava

Ivan Štefka, Veselovského 24, 917 01 Trnava
tel.: 033 / 338 56
E-mail: ivan@samaritan.mladez.sk

Oblasť Levice

Mgr. Mária Švecová, 935 25 Nová Dedina 197
tel.: 0903 923 297

Oblasť Nitra

Blažena Mladá, 951 52 Vieska n.Žitavou 101
tel.: 037 / 63 34 582

Oblasť Trenčín

Jozef Medvedík, 913 04 Chocholná-Velčice 146
Oblasť Prievidza

Mária Dušičková, 972 28 Valaská Belá 344,
tel. 046 / 54 58 365

Oblasť Žilina

Ľubica Škvarnová, Rosina 582, 010 11 Žilina,
tel.: 041 / 59 72 747

Oblasť Dolný Kubín

Edita Balcová, 027 54 Revišné 280,
tel.: 043 / 56 23 71

Oblasť Spiš

Silvia Kovalčíková, 059 73 Žakovce 48
tel.: 052 / 45 92 283

Oblasť Banská Bystrica

Ivana Halamová, 962 34 Turová 115,
tel.: 045 / 539 14 20, 0905 663 872

Oblasť Košice

Alena Szepesgyörkyová, Humenská 10, 040 01 Košice,
tel.: 0905 289 172, 0905 289 172

Oblasť Kremnica

Mgr. Gerhard Glazer-Opitz, Štefánikovo nám. 3/5, 967 01 Kremnica
tel.: 045 / 674 24 23
E-mail: samaritankca@euroweb.sk