Ako na to…

ak ste firma môžete poukázať

- 2% z dane, ak firma v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31.3.2017) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejno-prospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi). V Daňovom priznaní, v časti IV. označí, že poukazuje 2% z dane.

- 1% z dane, ak firma v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31.3.2017) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejno-prospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi). V Daňovom priznaní, v časti IV. označí, že poukazuje 1% z dane.

Údaje na poukázanie 1%, príp.2% pre SAMARITÁN vyplňte nasledovne:

IČO:                      17312981 Obchodné meno         SAMARITÁN

Právna forma:       občianske združenie Sídlo:                          Novoveská 32, 841 07  Bratislava

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno, sídlo a právna forma) prijímateľovi, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Vyplnené daňové priznanie treba doručiť príslušnému daňovému úradu do 31. 3. 2017 a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. ak ste zamestnanec

-  do 15. februára 2017 (najneskôr však do 30.4.2017) požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a uhradíte prípadné nedoplatky

zamestnávateľ Vám vyplní Potvrdenie o zaplatení dane. Môžete poukázať buď

- 2% z daneak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

- 3% z dane - ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky min.40 hodín, organizácia Vám vydá Potvrdenie, že ste pre ňu v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Pred vyplnením tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si prečítajte Poučenie na jeho vyplnenie.

Vyplnené obidve tlačivá doručte do 30. 4. 2017 daňovému úradu podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Naša organizácia svojim dobrovoľníkom vystaví potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – kontaktujte nás.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, adresa, nie však poukázaná suma) prijímateľovi, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.ak ste SZČO

môžete poukázať buď

- 2% z daneak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

- 3% z dane - ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky min.40 hodín, organizácia Vám vydá Potvrdenie, že ste pre ňu v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%, príp. 3% z dane

Údaje na poukázanie 2%, príp. 3% pre SAMARITÁN vyplňte nasledovne:

IČO:                            17312981 Obchodné meno         SAMARITÁN

Právna forma:             občianske združenie Sídlo:                          Novoveská 32, 841 07  Bratislava

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Vyplnené tlačivo daňového priznania treba podať príslušnému daňovému úradu do 31. 3. 2017. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, ktoré našim dobrovoľníkom vystavíme – kontaktujte nás.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, adresa, nie však poukázaná suma) prijímateľovi, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.