Badín - duchovné cvičenia.
Silencium skončilo, treba si precvičiť jazýčky.

Naspäť