Pešia púť Bratislava - Šaštín.
S úsmevom, modlitbou, piesňou na perách
zabúdame na únavu na cestách.

Naspäť