Lurdy.
Ešte posledné foto a naplnení duchovnou radosťou
sme naštartovali do ďalších dní.

Naspäť