Marianka.
Nezabudnutežné chvíle osobných stretnutí
s o. biskupom D.Tóthom po sv. omši.

Naspä