Primičná sv.omša Palka Moleja.
"Nech Ťa Pán požehná v Tvojej kňazskej službe!"

Naspäť