Peia p do Marianky.
Pravidlo naich pt: pr nm vdy, aj teraz.

Nasp