Pešia púť Bratislava - Šaštín.
Obedňajšia siesta v Lakšárskej Novej Vsi.

Naspäť