Bezbariérové centrum


Tu je to!

Kde?

Novoveská 32, 814 07 Bratislava

Prečo bezbariérové centrum ?

 každý človek potrebuje zmenu prostredia, oddýchnuť si, načerpať,
    byť v spoločenstve ľudí, kde sa cíti dobre, kde mu rozumejú

 vozíčkar sa málokde dostane, schody sú vždy veľkou prekážkou
    preto v tomto bezbariérovom prostredí chceme poriadať semináre,
    školenia, katechézy

 chránené dielne im poskytnú možnosť realizovať schopnosti a rozvíjať
    zručnosti (ručné práce, práca s drevom, hlinou, práca na PC)

Rekonštrukcia centra je pred ukončením,
vyžaduje však ešte ďalšie finančné náklady.