Alojz Šatura

   Korene vzniku spoločenstva siahajú do r. 1981 a sú nerozlučne spojené s menom P. Alojza Šaturu, SJ (1925 - 1983). Bol to katolícky kňaz so širokým a láskavým srdcom ku všetkým, ktorí potrebovali pomoc. Mnohí z nás si s láskou na neho spomínajú, keď v 70-tych rokoch navštevoval mnohých z nás - telesne postihnuté deti v ÚSS na Mokrohájskej ulici v Bratislave a učil náboženstvo a pripravoval k prijatiu sviatostí. Jeho široké a láskavé srdce pocítili všetci, ktorí mohli kedykoľvek zaklopať na jeho dvere. A to zvlášť telesne postihnutí, ktorí sme sa už ako dospelí často na neho obracali o pomoc, duchovnú radu, či finančnú podporu. Neúnavne im poskytoval duchovnú i materiálnu pomoc, čo zostalo osnovou spoločenstva aj dnes.

  Základ spoločenstva sa postupne rozrastal, vznikali kontakty po celom Slovensku. Činnosť spoločenstva bola do roku 1989 spojená s veľkými ťažkosťami, pretože bývalý režim ju považoval za nelegálnu.

  Až po revolúcii sa aktivity spoločenstva mohli naplno rozvinúť. Organizácia bola schválená v r. 1991.

  Členmi spoločenstva sú chorí, telesne postihnutí a zdraví mladí ľudia. Zdraví členovia poskytujú   chorým fyzické schopnosti a s láskou im venujú svoj voľný čas, postihnutí povzbudzujú ostatných svojou duchovnou energiou. Jedni i druhí vedia, že navzájom sú si darom.