Sme veľká rodina mladých kresťanov - zdravých i telesne postihnutých, ktorí si navzájom pomáhajú pri prekonávaní každodenných problémov. Asistenti pomáhajú chorým prekonávať spoločenské i ľudské bariéry, postihnutí zasa povzbudzujú ostatných svojou duchovnou silou. Stretávame sa na rôznych duchovných akciách a výletoch a asistenti navštevujú postihnutých vo voľnom čase.

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí

cítia, že majú vzťah k nim alebo chcú spoznať svet očami ľudí na vozíku,

budú sprevádzať priateľov na vozíčkoch na podujatia nášho spoločenstva,

majú vzťah k práci s hlinou a iným tvorivým zručnostiam,

sú doma v oblasti práva, majú blízko k ekonomike - jednoduchému
    účtovníctvu,

sú chápaví pre problémy všedných dní,

poradia pri lúštení a uplatnení zákona o sociálnej pomoci,

nám pomôžu fyzickou prácou okolo bezbariérového centra,

nám pomôžu pri hľadaní sponzorov a vypracovávaní projektov a grantov,

sú nielen z Bratislavy ale aj z celého Slovenska,

si myslia, že nič nevedia, pretože my im ukážeme, že toho veľa vedia, len si
    myslia, že nič nevedia!

Kontakt: Spoločenstvo Samaritán, Novoveská 32, 841 07 Bratislava,
tel.: 07 / 647 764 52, 0905 / 465 137, E-mail: samaritan@ba.sknet.sk


Hľadáme mladých dobrovoľníkov

s otvoreným srdcom, ochotných svoje zdravé ruky, nohy dať do služieb vozíčkarkam - členkám našej organizácie v Žiline. Ide o sprevádzanie pri cestovaní, nákupoch v obchodoch, na sv. omše a iné podujatia v okolí bydliska, prípadne i mimo neho.

Kontakt: Spoločenstvo Samaritán,

  • Ľuba Škvarnová, 010 01 Žilina - Rosina 582, tel.: 089 / 59 72 747

  • Ivan Štefka, Veselovského 24, 917 01 Trnava, tel.: 0805 / 53 34 404,
    mobil: 0905 / 150 437

  • Lívia Mojžišová, 962 34 Turová 119, tel.: 0855 / 53 914 02, 0905 / 983 551

  • Mária Smolková, 010 23 Oščadnica 1247, tel.: 0824 / 43 82 260

  • Katarína Grichová, Rumunskej armády 6/60, 036 01 Martin,
    tel.: 0842 / 42 87 067

  • Ján Španko, 956 01 Blesovce 39, tel.: 0815 / 53 73 388
MOJA OSOBNÁ SKÚSENOSŤ SPOLUPRÁCE SO ŠTUDENTAMI

S vysokoškolákmi som v častom kontakte, najmä s Peťom Tomaschom, s ktorým pripravujeme program mnohých našich akcií, tvoríme články, úvahy, robíme kroniku. Mimoriadne dobre sa mi s ním spolupracuje, lebo úžasne rešpektuje moje pomalšie tempo s akým pracujem. Vždy vládne medzi nami rovnocennosť, Peťo prijíma všetky moje názory, rady i kritiku a nikdy som u neho nepociťovala nadradenosť preto, že je zdravý, vysokoškolák... Plavíme sa akoby na jednej lodi. Pocit rovnocennosti pociťujem aj od mnohých ďalších, čo znamená pre mňa strašne veľa, pretože svojím postojom mi pomáhajú prijímať a vyrovnávať sa s vlastným handicapom. Čo na tom, že som telesne postihnutá, keď mám okolo seba ľudí, ktorí ma berú takú aká som, nikdy ma neľutujú. Keď ma oni nepodceňujú, nemôžem sa ani ja. Veľkým prínosom pre mňa je i priateľstvo s Monikou Mäsiarovou, ktorá ma už dobre pozná a preto nikdy nerobí za mňa to, čo dokážem sama. Ďakujem jej za tento prístup, ktorým ma stále viac mobilizuje k samostatnosti. Ďakujem Pánu Bohu za všetkých študentov, ktorých kroky viedol do nášho spoločenstva. My, telesne postihnutí pamätáme na nich vo svojich každodenných modlitbách. Vieme, že ich obeta a najmä porozumenie a láska má večnú hodnotu pred Bohom.

Maja Ďurinová