Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

 

si pripomenieme v sobotu 16.6.2012 v Dopravnej akadémii (bývalé SOUŽ) v Trenčíne – Zlatovciach Školská ul. 66

 

Program:

12,00 sv.zmierenia,

13,00 Fatimská sobota,

14,00 slávnostná sv.omša spojená  s vysluhovaním sv. pomazania chorých, zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu P.Márie, adorácia

 

V neskoré popoludnie začne obnovený Juniáles

 

 

o 16,30 slávnostná večera, záujem o vegetariánske menu treba oznámiť do 15.5.2012

18,00  otvorenie juniálesu

22,00  občerstvenie

22,30   tombola

03,00   ukončenie juniálesu

 

Kto sa prihlásil na nocľah, môže sa ubytovať v čase 11,00-12,00 h. Kľúče si treba vyzdvihnúť v tom čase v jedálni. Pozor! Pri odchode domov kľúče nezabudnúť nechať vo dverách izby!!!

 

O 16,30 sa podáva v jedálni večera, kto si donesie so sebou niečo na jedenie, tak pozor!!!  Podmienka vedenia školy je, konzumácia svojho jedla výlučne v jedálni!!! Na izbách je prísny zákaz!!!

Kto bude mať chuť, pripravíme malé občerstvenie v jedálni v čase 12,00  - 12,30 – chlieb s pomaz., čaj. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15.5.2012.

 

Ako v nedeľu 17.6.?

9.30 – 10,30 h. raňajky,

11,30 sv.omša, upratovanie, možné posedenie

 

Záväznou prihláškou je úhrada juniálesu a nocľahu do 12.5.2012: juniáles + nocľah 23 eur, iba juniáles 15 eur (prípitok, slávnostná večera, nealko, káva, sušené i pečené sladkosti i slanosti, o 22,00 niečo na zahryznutie).

Peniaze treba zaslať do termínu na č.ú. 2203924851/0200 v poznámke uveďte svoje meno, príp. na adresu: Samaritán, Novoveská 32, 841 07 Bratislava.

 

Môžete doniesť do spoločného niečo sladké, príp.slané, tiež do tomboly, vďaka.

Nezabudnúť na spoločenské oblečenie a topánky. Vyzvať do tanca každého, kto sedí v kúte.

 

Na všetkých Vás sa teší

 

Peter, o.Štefan, Majka a Oľga 

samaritan@samaritani.sk       02/64536045, 0908/103554