O nás – site origin

Čo mi dáva spoločenstvo Samaritán?

 • Atmosféra našich stretnutí mi pomáha pri hľadaní životnej orientácie. Zmenil som prístup k ľuďom, inak prijímam svoje drobné neúspechy a problémy už nie sú pre mňa neprekonatelné.
 • Často stačí rozhovor s usmiatym a vyrovnaným vozíčkárom a srdce mi zaplavuje pokoj, ktorý vyžaruje z jeho vnútra.
 • Nečakal by som, že mi Boh pošle skrze toto spoločenstvo aj manželku.
 • Cítim a asi aj ostatní fyzicky zdraví, že priateľstvo s vozíčkármi je silnejšie ako iné.
 • Oni potrebujú nás a my ich.
 • Človek potrebuje lásku rozdávať i prijímať a tu ju cítiť celým srdcom.
 • V slabosti človeka sa prejavuje Božia sila.
 • Je fajn, že existuje Samaritán, ktorý mi pomáha približovať sa k Pánovi.
 • Som rád, že som mohol spoznať aj tento svet, ktorý je iný ako ten svetský.
 • Pri stretnutiach s handicapovanými ľuďmi naskytuje sa mi obraz, ktorý hovorí o kríži čo viditeľne nosia denne na svojich pleciach.
 • Obraz postihnutého človeka, ktorý sa neukryje pred pohľadom mojich očí ma zastavuje a poukazuje na môj egoizmus, ktorý nosím v sebe.
 • Uvedomujem si ako moje vnútro zaslepeno spí.
 • Cez stretnutia s chorými som volaný k pravému životu, kde niet strachu, nezodpovednosti.
 • Životné túžby a potreby vozíčkarov ma mobilizujú, aby som sa viac otváral, dával, miloval.
 • Samaritánci mi otvárajú v živote brány, za ktorými nežijem už len ja.
 • Postihnutí mi ukazujú jedinú reálnu pravdu o živote, a tým mi dávajú pravé smerovanie mojej životnej cesty.
 • Spoločenstvo mladých ľudí s väčšími či menšími fyzickými darmi, ale s veľkou láskou, ktorá kotví v Ježišovi Kristovi.