Čo mi dáva spoločenstvo Samaritán?


 • Atmosféra našich stretnutí mi pomáha pri hľadaní životnej orientácie. Zmenil som prístup k ľuďom, inak prijímam svoje drobné neúspechy a problémy už nie sú pre mňa neprekonatelné.


 • Často stačí rozhovor s usmiatym a vyrovnaným vozíčkárom a srdce mi zaplavuje pokoj, ktorý vyžaruje z jeho vnútra.


 • Nečakal by som, že mi Boh pošle skrze toto spoločenstvo aj manželku.


 • Cítim a asi aj ostatní fyzicky zdraví, že priateľstvo s vozíčkármi je silnejšie ako iné.


 • Oni potrebujú nás a my ich.


 • Človek potrebuje lásku rozdávať i prijímať a tu ju cítiť celým srdcom.


 • V slabosti človeka sa prejavuje Božia sila.


 • Je fajn, že existuje Samaritán, ktorý mi pomáha približovať sa k Pánovi.


 • Som rád, že som mohol spoznať aj tento svet, ktorý je iný ako ten svetský.


 • Pri stretnutiach s handicapovanými ľuďmi naskytuje sa mi obraz, ktorý hovorí o kríži čo viditeľne nosia denne na svojich pleciach.


 • Obraz postihnutého človeka, ktorý sa neukryje pred pohľadom mojich očí ma zastavuje a poukazuje na môj egoizmus, ktorý nosím v sebe.


 • Uvedomujem si ako moje vnútro zaslepeno spí.


 • Cez stretnutia s chorými som volaný k pravému životu, kde niet strachu, nezodpovednosti.


 • Životné túžby a potreby vozíčkarov ma mobilizujú, aby som sa viac otváral, dával, miloval.


 • Samaritánci mi otvárajú v živote brány, za ktorými nežijem už len ja.


 • Postihnutí mi ukazujú jedinú reálnu pravdu o živote, a tým mi dávajú pravé smerovanie mojej životnej cesty.


 • Spoločenstvo mladých ľudí s väčšími či menšími fyzickými darmi, ale s veľkou láskou, ktorá kotví v Ježišovi Kristovi.