Spomienková svätá omša na

 

P. Alojza Šaturu SJ

 

(30.4.1925 – 30.4.1983)

 

 

 
pri príležitosti 25. výročia,

kedy si ho nebeský Otec povolal do večnosti,

 

bude 30. apríla 2008 o 16,30

 

v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa

v Bratislave