Ples v roku 2009

 

Milí samaritáni,

s radosťou Ti /Vám/ oznamujeme, že pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý ustanovil Svätý Otec Ján Pavol II. na 11. február, uskutoční sa naše tradičné duchovno-spoločenské stretnutie

13.februára 2009 v SOU železničnom, Školská ul. 66, Trenčín.

 

Začíname o 15,30 h. oboznámením sa s tohtoročným posolstvom Sv. Otca, pokračujeme slávením Eucharistie, sviatosťou pomazania chorých a adoráciou.

 

Približne o 18,30 h. Vás pozývame ku slávnostnému stolu, očakáva Vás prípitok, slávnostná večera, nealko, káva, sušené i pečené sladkosti i slanosti, po tombole (po polnoci) kapustnica. Môžete prispieť do spoločného domácimi koláčmi, zákuskami, prípadne darčekmi do tomboly.

Po večeri otvárame 16. Ples radosti. Tanečný parket privíta všetkých, ktorí používajú na putovanie svetom barličky, paličky, vozíčky i svoje nožičky.

Srdečne ste vítaní i všetci, ktorí s nami sympatizujete a ste ochotní otvoriť svoje srdcia a ponúknuť ruky a nohy do služby tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

 

Podmienka zábavy: do tanca pozvať toho, kto si netrúfa.

Zvláštne upozornenie: pozor na členky! 

Vstup: spoločenské oblečenie.

Konzumné: 12 EUR

 

Kto chce, môže si objednať aj ubytovanie.

Odchod ubytovaných je v sobotu poobede, medzi 13,30 – 14,30  podáva sa kapustnica s chlebom.

 

Po záväznom nahlásení mien účastníkov /mailom alebo telefónom/ a tiež či ide len o ples alebo aj ubytovanie, je potrebné najneskôr do 31. januára 2009 uhradiť pošt. poukážkou na adresu:

Samaritán, Novoveská 32, 84107 Bratislava

s poznámkou Ples a mená osôb, za ktorých je úhrada. Potvrdenku o úhrade treba priniesť so sebou.

Komu viac vyhovuje úhrada na účet, môže použiť č.účtu 2203924851/0200 s pozn. ples a zároveň nám túto úhradu oznámiť.

 

 

Prípravný tím Oľga + Majka + Maja + Hela + Peťo