Máš otvorené srdce pre potreby tých, ktorí si sami pomôcť nemôžu a sú odkázaní aj na tvoju pomoc, na tvoje ochotné ruky a štedrú dlaň ?


Z prijatých darov spoločenstvo prispieva na:
  • úhradu rekondičných a rehabilitačných pobytov, najmä tým, ktorí sa z rôznych príčin nedostanú na kúpeľnú liečbu (napr. ráštep chrbtice) a rehabilitácia je vzhľadom k ich progresívnej chorobe veľmi dôležitá


  • podporu vo finančnej a sociálnej tiesni


  • podporu pri zaobstaraní finančne náročných a poisťovňami neuhrádzaných kompenzačných pomôcok


  • organizovanie spoločenských, duchovných a športových podujatí


  • vianočné stretnutia osamelých telesne postihnutých ľudí, atď.


  • dokončenie bezbariérového domu - centra spoločenstva.Vyhráva ten, kto sa dokáže s iným podeliť s tým, čo má...

Uvádzame číslo účtu:

VÚB Bratislava-mesto 130934-012/0200

"Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili." (Mt 25, 40)


V prípade, že chcete rozšíriť rady našich podporovateľov, pripomíname Vám, že ak nám poskytnete Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, príp. názov firmy, adresu, resp. sídlo) listom na našu adresu alebo e-mailom na adresu samaritan@ba.sknet.sk, radi Vám vystavíme DAROVACIU ZMLUVU , na základe ktorej máte podľa zákona o dani z príjmu nárok na zníženie základu pre výpočet dane z príjmu.
ĎAKUJEME!


Ak máte kompenzačnú alebo rehabilitačnú pomôcku a chceli by ste ju darovať alebo zapožičať iným zdravotne postihnutým osobám, môžete ju bezplatne inzerovať prostredníctvom našej www stránky. Zdôraznujeme, že to platí len pre takú pomôcku, ktorá nebola plne uhradená zdravotnou poisťovňou. Napíšte o akú pomôcku ide a uveďťe kontakt a čas, kde a kedy vás potenciálni záujemci zastihnú.