Môžete rozhodnúť o tom, či 2%, resp. 3% z Vašej dane zostanú v štátnom rozpočte,
alebo pomôžu telesne postihnutým

Ak Vás zaujíma životná situácia vozíčkarov, pozývame Vás pomáhať spoločne s nami

2%, resp. 3% z dane nepredstavujú pre Vás žiaden výdaj navyše

Priority našej pomoci

- prispievame na zakúpenie zdravotných pomôcok, ktoré zdravotníctvo neprepláca – antidekubitné pomôcky, vozíky a iné)

- organizujeme aktivity v našom centre – vzdelávanie, rehabilitácia, kurzy (zdravá výživa, PC, angličtina, výtvarný, šitia,...)           

- charitatívna pomoc           

- zlepšenie kvality života ťažko telesne postihnutých          

            - formou sociálneho poradenstva

            - návštevnou službou osamelých a ležiacich

            - špeciálnou rehabilitáciou v Adeli centre v Piešťanoch, ktorú štát nehradí

 

vozik_ikonaVaše 2% (3%) z dane nám umožnia i v ďalšom roku pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Uvítame, ak o možnosti poukázať 2 % (3%) dane v prospech Samaritánu dáte vedieť aj ľuďom okolo Vás -
priateľom, kolegom, majiteľom firiem, podnikateľom, či známym. Ďakujeme!


Samaritán je občianske združenie, registrované na prijatie 2% v Notárskom centrálnom registri pod spisovou značkou NCRpo 5448/2016.


Kontakt:
SAMARITÁN,
Novoveská 32,
841 07 Bratislava

Tel.: 02/64 53 60 45, 0908 103 554      
E–mail:samaritan@samaritani.sk        
http://www.samaritani.sk