Denne sa stretáme so zdanlivo neriešiteľnou situáciou - osudmi mladých ľudí, ktorí pre svoje telesné obmedzenie nemajú možnosť využiť svoj talent.

   Predstava, že celý život presedíte na vozíku, nie je nikomu príjemná. Znamená to zrieknuť sa takmer všetkých cieľov, ktoré ste si predsavzali dosiahnuť. A pre mladého človeka obzvlášť.

   Mladí ľudia sa kvôli telesnému handicapu obyčajne dostávajú do trvalej izolácie domáceho prostredia alebo domova sociálnych služieb, cítia sa nepotrební a spoločnosťou odstrčení. Nedostatok možností osobnostného rozvoja a vzdelávania sa ich často vedie k rezignácii. Schopnosti, talenty a kreativita týchto ľudí sa postupne strácajú.