Úcta k Božiemu Milosrdenstvu

Podmienky podľa Denníčka sv. sestry Faustíny


DÔVERA
"Milosti z môjho Milosrdenstva" - hovorí Pán Ježiš sv. Faustíne - "načerpávajú sa z jednej nádoby, a tou je dôvera."
"Žiadna duša, ktorá vzývala moje Milosrdenstvo, nebola sklamaná, ani zahanbená."

OBRAZ MILOSRDENSTVA
"Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva pre milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom Ježišu, dôverujem v Teba!"
"Obraz" - povedal Pán Ježiš - "má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva."

SVIATOK MILOSRDENSTVA
"Túžim, aby bol ustanovený Sviatok milosrdenstva. Chcem" - hovorí Pán Ježiš - "aby obraz ... bol slávnostne posvätený v prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je Sviatkom milosrdenstva."
"Túžim, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. (...) Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi a k sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát."

RUŽENEC K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU (KORUNKA)
Pán Ježiš sv. Faustíne povedal: "Povzbudzuj duše, aby sa modlili Korunku, ktorú som ti odovzdal. Keď sa budú modliť túto Korunku, rád im dám všetko, o čo budú prosiť, ak to bude zhodné s Mojou vôľou."

HODINA MILOSRDENSTVA
Pán Ježiš odporučil uctiť si hodinu svojej smrti: "Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu."

KONANIE SKUTKOV MILOSRDENSTVA
Pán Ježiš povedal sv. Faustíne:
"Žiadam skutky Milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani vyhovárať. Podávam tri spôsoby uskutočňovania milosrdenstva blížnym: prvý - skutok; druhý - slovo; tretí - modlitba. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť Milosrdenstva."

ŠÍRENIE ÚCTY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
"Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem sudcom, ale milosrdným Spasiteľom."

ZÁVER:
30. apríla 2000 počas kanonizácie sestry Faustíny Kowalskej, apoštolky Božieho Milosrdenstva, Sv. Otec v homílii povedal: Svätorečenie sestry Faustíny má veľký význam. Skrze tento akt túžim dnes odovzdať posolstvo milosrdenstva novému tisícročiu. Odovzdávam ho všetkým ľuďom, aby sa učili čoraz plnšie spoznávať opravdivú tvár Boha a opravdivú tvár človeka.
Je dôležitou vecou, aby sme úplne prijali posolstvo, ktoré vyplýva z Božieho Slova Druhej veľkonočnej nedele, ktorá sa od dnes v celej Cirkvi bude volať Nedeľou Božieho Milosrdenstva.