Milujme sa navzájom !

Milosrdný Samaritán - jeho skutok lásky
a milosrdenstva vyzdvihuje i Pán Ježiš.
Jeho slová: „Choď a rob podobne!“
sú adresované i nám, ľuďom tohoto storočia.
Nič nestratili zo svojej aktuálnosti.
I dnes sú medzi nami ľudia, ktorí sú opustení,
často bez prostriedkov a možností pomôcť si.
Dajme sa osloviť týmto evanjeliovým príbehom
a podajme im svoju ruku.


2%