Pri príležitosti Európskeho roka ľudí so zdravotným postihnutím vyhláseného Radou Európy na rok 2003, Medzinárodného dňa postihnutých, ktorým je 3.december a Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorým je 5.december sme v spolupráci so spoločnosťou TESCO STORES, a.s. a Slovenskou humanitnou radou počas adventu 2003 zrealizovali verejnú zbierku v hypermarkete Tesco Zlaté piesky, Cesta na Senec 3, Bratislava na podporu zriadenia chránených dielní pre ťažko telesne postihnutú mládež.


Výnos zbierky činil 185 695,80 Sk.


Všetkým darcom zo srdca ďakujeme.